Ediciones Boreal


gallego | castellano

Edicións Boreal, é unha prestixiosa empresa galega que nace en 1984 e que está especializada na reprodución de códices iluminados, cartografía, libros especiais en galego… etc., realizados sobre distintos soportes, pel curtida e papeis especiais feitos a man.

A mellor maneira de coñecer o noso traballo é ver as nosas edicións, únicas e irrepetibles, limitadas a nivel mundial, debidamente numeradas e autenticadas unha a unha, mediante acta notarial; todas acompañadas de estoxo e libro estudo realizado por especialistas de cada materia. Todos os nosos códices e libros especiais en galego, foron coidadosamente seleccionados tendo en conta non só a súa beleza, senón tamén a súa importancia. 

As nosas primeiras edicións foron:

 • Actualización da Geografía de Galicia – Esgotado
 • Tradiciones y personajes de Galicia – Esgotado
 • Blasones y Linajes de Galicia - Esgotado
 • Profecías de Nostradamus – Esgotado
 • Tratado de la belleza y las confituras – Esgotado
 • Códice de El Escorial – Máis información
 • Libro de Horas de la Condessa de Bertiandos  S. XVI – Últimos exemplares
 • Atlas de Lázaro Luis – 1563Máis información
 • Crónica Geral de Espanha – 1344 (o códice máis importante para o coñecemento da nosa historia) – Máis información

No ano 2005 embarcámonos nuns proxectos moi cobizosos, sempre relacionados coa cultura da nosa terra:

 • Supersticións, bruxos e astrólogos – Libro de San Cibrán (Edición príncipe, de 111 exemplares en galego e 222 en castelán, con obra gráfica) – Esgotado.
 • Notas vellas Galicianas – (Edición príncipe de 111 exemplares en galego e 222 en castelán, con obra gráfica) – Esgotado
 • Picadillo – A cociña práctica (Edición príncipe de 111 exemplares en gallego e 222 en castelám, con obra gráfica) – Máis información
 • En mares de coherencia. Poesía – (galego-castelán) – Últimos exemplares.
 • Etnografía – Xaquín Lourenzo (Cultura material – edición en galego de 333 exemplares, con obra gráfica). Últimos exemplares.
 • Etnografía – Vicente Risco (Cultura inmaterial) – edición en galego de 222 exemplares, con obra gráfica) - Esgotado

Finalmente queremos deixar constancia da recente e excepcional edición de:

 • O humorismo gráfico de Castelao ( 333 exemplares de tirada mundial con obra gráfica) - Esgotado
 • Rosalía: Obra poética e manuscritos - Máis información

Se algunha edición é do seu interese, solicítenos información ou algún catálogo. Será un pracer para nós atendelo.

Grazas por visitarnos.

Ediciones Boreal S.L.
Avenida Oza, nº 252, Local F-1
15006 A Coruña

Tlf.  (034) 981 29 95 10
info@edicionesboreal.com 


gallego | castellano

Ediciones Boreal, es una prestigiosa empresa gallega que nace en 1984 y que está especializada en la reproducción de códices iluminados, cartografía, libros especiales en gallego… etc., realizados sobre distintos soportes, piel curtida y papeles especiales hechos a mano.

La mejor forma de conocer nuestro trabajo es ver nuestras ediciones, únicas e irrepetibles, limitadas a nivel mundial, debidamente numeradas y autenticadas una a una, mediante acta notarial; todas ellas van acompañadas de estuche y libro estudio realizado por especialistas de cada materia. Todos nuestros códices y libros especiales en gallego, han sido cuidadosamente seleccionados teniendo en cuenta no sólo su belleza, sino también su importancia.

Nuestras primeras ediciones fueron: 

 • Actualización de la Geografía de Galicia - Agotado
 • Tradiciones y personajes de Galicia - Agotado
 • Heráldica y genealogía de Galicia - Agotado
 • Profecías de Nostradamos - Agotado
 • Tratado de la belleza y las confituras - Agotado
 • Códice de El Escorial Más información
 • Libro de Horas de la Condessa de Bertiandos - S. XVI - Últimos ejemplares
 • Atlas de Lázaro Luis - 1.563 Más información
 • Crónica Geral de Espanha - 1.344 (el códice más importante para el conocimiento de nuestra historia) - Más información

Hacía el 2.005 nos embarcamos en los proyectos más ambiciosos de nuestra tierra:

 • Supersticiones - Brujos y astrólogos - Libro de San Cipriano (Edición príncipe de 111 ejemplares en gallego y 222 en castellano, con obra gráfica)  - Agotado
 • Notas viejas Galicianas - (Edición príncipe de 111 ejemplares en gallego y 222 en castellano, con obra gráfica)  - Agotado
 • Picadillo - La cocina práctica (Edición príncipe de 111 ejemplares en gallego y 222 en castellano, su obra completa con obra gráfica) - Más información
 • En mares de coherencia - Poesía - (gallego - castellano) - Últimos ejemplares
 • Etnografía - Xaquin Lorenzo (Cultura material - edición en gallego de 333 ejemplares, con obra gráfica) - Últimos ejemplares
 • Etnografía - Vicente Risco (Cultura inmaterial - edición en gallego de 222 ejemplares, con obra gráfica) - Agotado

Finalmente debemos dejar constancia de la reciente y excepcional edición de:

 • O humorismo gráfico de Castelao (333 ejemplares de tirada mundial, con obra gráfica) - Agotado
 • Rosalía: Obra poética e manuscritos - Más información

Si alguna edición es de su interés, solicítenos información o algún catálogo. Le atenderemos con mucho gusto.

Gracias por visitarnos.

 

 

 

Ediciones Boreal S.L. - CIF: B15068836Desarrolla iLatina